top of page

VELKOMMEN TIL KPMG-DAGEN

Dato: 23. november 2023
Tid: kl. 09.00 -15.00 (registrering kl. 08.30) 
Sted: Scandic Hotel, Hamar 
Pris: 1500 kr (for kursbevis). Gratis uten kursbevis.

bottom of page